enal

GEFF në Shqipëri

ndihmon familjet të investojnë në teknologji me performanca të larta duke siguruar fonde përmes Institucioneve Financiare partnere të programit.

Lajmet e fundit dhe historitë e suksesit

 
BERZH dhe donatorët ndihmojnë mbi 18,000 ekonomi familjare në Ballkanin Perëndimor të investojnë në efiçiencë energjetike
BERZH dhe ProCredit promovojnë efiçencën e energjisë në Shqipëri
BERZH dhe partnerët dhurojnë 180 pemë për një Tiranë më të gjelbër