enal

GEFF në Shqipëri

ndihmon familjet të investojnë në teknologji me performanca të larta duke siguruar fonde përmes Institucioneve Financiare partnere të programit.

Lajmet e fundit dhe historitë e suksesit

 
BERZH dhe ProCredit promovojnë efiçencën e energjisë në Shqipëri
BERZH dhe partnerët dhurojnë 180 pemë për një Tiranë më të gjelbër
Familjet shkëlqejnë me mbështetjen e BE-së, Austrisë, donatorëve bilateral dhe EBRD-së