enbs

Uslovi isplate grantova

Da bi postali podobni za dobijanje grantova, zajmoprimci moraju ispuniti uslove podobnosti koje kreditna linija podrazumijeva i dostaviti dokaz da su finansirane tehnologije kupljene i instalirane.

Pogledajte u nastavku kratak pregled uslova i posjetite stranice na linkovima za više informacija.

Nakon što implementiraju prihvatljive mjere, podobni zajmoprimci mogu zatražiti verifikaciju i prijaviti se za isplatu granta putem Sistema za verifikaciju.

Sva pravila koja se odnose na postupak verifikacije detaljno su objašnjena u Uslovima EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) za podnošenje zahtjeva za isplatu grantova.

Projekat se smatra prihvatljivim za dobijanje poticaja ako:

  1. podrazumijeva tehnologiju, opremu i materijal koji su dostupni na Tehnološkom selektoru (“Prethodno odobrene tehnologije”) ili one tehnologije, opremu i materijal koje je projektni konsultant (FC) označio kao prihvatljive tokom procjene prihvatljivosti;
  2. sve tehnologije navedene u priloženoj dokaznoj dokumentaciji (prvenstveno fakturama) instalirane su u stambenom objektu koji je naveden u Zahtjevu za verifikaciju;
  3. tehnologije su instalirane u stambenom objektu (kući ili stanu) koji se ne koristi i koji se neće koristiti u poslovne svrhe;
  4. nije koristio i neće koristiti sredstva bilo kakvih poticaja (na primjer, feed-in tarife, poticaji koje daju općine/država, poticaji za drugi projekat i sl.);
  5. instalirane mjere nisu duplirane na istom stambenom objektu;
  6. zajam koji je odobrila PFI za finansiranje prihvatljivih mjera je još uvijek u otplati u trenutku verifikacije projekta.

Navedeni su samo osnovni zahtjevi na osnovu kojih se utvrđuje podobnost projekta za verifikaciju i dobijanje poticaja. Prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje poticaja pogledajte Uslove EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF), u kojima su navedeni svi primjenljivi uslovi.

Napomena: Kućni aparati (frižideri, zamrzivači i klima-uređaji) nisu prihvatljivi za dobijanje poticaja za ulaganja.