enbs

Vijesti

 

Zadržavanje niskih iznos računa za potrošnju energije u stambenom sektoru za vrijeme pandemije koronavirusa

 
 

Toplotne pumpe za domaćinstva će umanjiti vaše račune za struju za 3 do 5 puta

 
 

EBRD GEFF program za čistiji zrak na zapadnom Balkanu

 
 

Održan GEFF i UniCredit banka energetski efikasan dan u Banja Luci

 
 

Održane EBRD GEFF radionice za proizvođače i prodavače energetski efikasnih tehnologija u Mostaru i Tuzli

 
 

EBRD predstavlja kalkulator uštede energije i novca u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana energetske efikasnosti

 
 

Porodice u Bosni i Hercegovini imaju korist od poboljšanja energetske efikasnosti

 
 

Održane EBRD GEFF radionice za proizvođače i prodavače energijski efikasnih tehnologija u Sarajevu i Banja Luci

 
 

Program GEFF predstavljen na naučno-stručnoj konferenciji “Sfera”

 
 

Stambeni sektor u BiH predstavlja najveći potencijal za uštedu novca i energije

 
 

GEFF na sajmu “Energa”

 
 

GEFF na televiziji u BiH

 
 

EBRD osigurala 5 miliona eura za energetsku efikasnost u BiH

 
 

GEFF BiH YouTube reklama

 
 

EBRD, EU i Austrija daju podršku „zelenoj“ budućnosti u Bosni i Hercegovini

 
 

EBRD extends first green residential loans to UniCredit in Bosnia and Herzegovina