enbs

Uslovi korišćenja sajta

  1. Ovu stranicu vodi Evropska banka za obnovu i razvoj (“EBRD“) sa sjedištem na adresi One Exchange Square, London EC2A 2JN, Velika Britanija.
  2. Molimo pročitajte ove uslove korištenja (“Uslovi korištenja“) obzirom da se oni odnose na vaše korištenje [http://www.ebrdgeff.com/ba] webstranice ( “Stranica“). Ukoliko ne prihvatate ove uslove korištenja morate napustite Stranicu.
  3. Korištenjem ove Stranice, prihvatate i saglasni ste da poštujete ove Uslove korištenja.  EBRD može s vremena na vrijeme mijenjati ove Uslove korištenja. Pristupanjem ovoj Stranici nakon bilo kakve  takve promjene, smatra se da prihvatate i da ste saglasni sa svim izmjenama. Svaki put kada želite koristiti našu stranicu, molimo vas da provjerite uslove korištenja kako bi provjerili da razumijete uslove koji su aktuelni u tom trenutku.
  4. Sadržaj

4.1.    EBRD održava stranicu za sve korisnike.  Informacije koje se nalaze na Stranici imaju samo informativnu svrhu. U skladu sa poglavljem 7.1 niže, možete posjetiti stranicu, preuzimati sadržaje, kopirati informacije, dokumente i materijale koje na Stranicu postavljaju EBRD ili drugi davatelji informacija i sadržaja (jednim imenom ‘Materijali’) i koristiti je za svoje vlastite, nekomercijalne svrhe, bez prava na preprodaju, redistribuciju ili kreiranje iz njih izvedenih radova, u skladu sa ovim Uslovima korištenja.

4.2.    Osim ukoliko nije drugačije propisano, nalazi, tumačenje, i zaključci izraženi u materijalima na Stranici koja su dali razni autori radova dno stavove EBRD.

4.3.    Sadržaji na stranici predstavljeni na stranici mogu se razlikovati u zavisnosti od funkcionalnosti i ograničenja vašeg pretraživača. EBRD ne prihvata nikakvu odgovornost ukoliko ne možete vidjeti neki dio ili komponentu Stranice.

4.4.    EBRD pridržava pravo da promijeni ili ukloni bilo koji sadržaj na Stranici, uključujući revidiranje i/ili brisanje određenih elemenata ili informacija. EBRD može bilo kojem korisniku uskratiti pristup Stranici ili bilo kojem njenom dijelu. S ovim u vezi, EBRD nema nikakvu obavezu da razmatra potrebe korisnika.

4.5.    Stranica može sadržavati hiperlinkove ili poveznice na stranice trećih lica.  Bilo koji takav hiperlink  ili referenca postavljeni su za vaše potrebe. EBRD nema kontrolu nad takvim web stranicama trećih lica i nema nikakvu odgovornost u vezi sa njihovim sadržajima, materijalima ili informacijama koje se nalaze na ovim stranicama.

4.6.    Možete se povezati na stranicu bez traženja odobrenja EBRD, ukoliko to činite na pošten i zakonit način, ne štetite našoj reputaciji, i ne predlažete bilo kakav vid povezivanja, odobrenja ili potvrde s naše strane.  Takvi linkovi moraju jasno identifikovati EBRD kao izvor informacija objavljenih na Stranici i čuvati integritet Stranice, bez izmjena. EBRD zadržava pravo da odbije davanje dozvole za povezivanje na Stranicu i može, u bilo koje vrijeme zahtijevati od korisnika da prestane posjećivati Stranicu.

4.7.    Na Stranici se mogu nalaziti savjeti, mišljenja i izjave o različitih pružalaca informacija i sadržaja. EBRD ne garantuje, niti potvrđuje tačnost ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, mišljenja, izjave ili druge informacije koje postave pružaoci informacija i sadržaja, ili  drugog korisnika ove Stranice, drugog fizičkog ili pravnog lica. Oslanjanje na pomenuta mišljenja, savjete, izjave ili druge informacije preuzimate na vlastiti rizik. Vaša je obaveza da pribavite profesionalni ili specijalistički savjet prije preduzmete, ili se suzdržite od preduzimanja, bilo koje akcije na osnovu sadržaja koji se nalazi na našoj stranici.

4.8.    Ništa što se nalazi na Stranici, niti bilo koji material, neće se tumačiti, ni eksplicitno, ni implicitno, kao nešto što predstavlja preporuku ili savjet za ulaganje, ponudu, ili poziv od strane ili u ime EBRD-a,  za kupovinu ili prodaju bilo kakvih vrijednosnih papira.

  1. Naša odgovornost

5.1.    Stranica je dostupna po princupu ‘ kako jeste’ ili ‘kako je raspoloživa’ bez garancija, uslova ili preuzimanja obaveza bilo koje vrste, bilo izričito ili implicitno izražene.  EBRD ne tvrdi, ne garantuje, niti preuzima ikakve obaveze u vezi sa davanjem Stranice na raspolaganje, uključujući i one koje se odnose na dostupnost, potpunost ili tačnost bilo kojeg materijala koji se nađe na stranici.

5.2.    u najvećoj mogućoj mjeri prema važećim zakonima, EBRD se odriče i isključuje svaku odgovornosti (bilo po osnovu ugovora, protivpravne radnje (uključujući nemar), kršenja  zakonskih obaveza ili na drugi način) koja nastane uslijed netačnosti, neučinkovitosti, greške, propuštanja, prekida, brisanja, greške, kašnjenja u radu ili prenosu, kompjuterskog virusa, pada komunikacijskih linija, krađe ili uništenja ili neovlaštenog pristupa, mijenjanja, ili korištenja bilo kojeg dijela materijala na Stranici.  EBRD neće biti odgovoran ni pod kakvim okolnostima za bilo koji vaš gubitak ili štetu koju pretrpite (bilo direktnu ili indirektnu štetu) koja nastane uslijed vašeg korištenja Stranice.

  1. Ograničenja i prekidi

6.1.    Ovim prihvatate da EBRD može, po svom isključivom diskrecionom pravu, deaktivirati vaše korisničko ime i šifru tamo gdje su potrebni korisničko ime i šifra korisnika, i na taj način vas spriječiti da pristupite Stranici.

6.2.    Ovim prihvatate da, ukoliko je to primjenjivo,  čuvate tajnost vašeg korisničkog imena i šifre i da nećete dozvoliti trećim licima da pristupaju Stranici koristeći detalje vašeg korisničkog računa.

  1. Vaše obaveze

7.1.   dok koristite Stranicu, ne možete:

(a)   postavljati ili prenositi bilo kakve nezakonite, lažne, klevetničke, pogrdne, opscene, pornografske, vulgarne, prijeteće, uvredljive, pogrdne, ili na drugi način nedopuštene informacije bilo koje vrste, uključujući prenošenje koje predstavlja ili potiče na ponašanja koja predstavljaju krivično djelo, osnv za građanskopravnu odgovornost, krši bilo koji važeći zakon ili propis, ili šteti ugledu i reputaciji EBRD;

(b)   postavljati ili prenosti bilo kakve reklame, oglase, lančana pisma, piramidalne šeme, ponude za ulaganja ili komercijalne šeme bilo koje vrste, ili druga nepoželjna komercijalna saopštenja;

(c)   postavljati ili prenositi bilo kakav softver ili materijal koji sadrži bilo kakve ‘viruse’, ‘trojance’, ‘crve’, ‘podatkovne bombe’, ‘logičke bombe’ ili druge slične komponente;

(d)   kopirati, mijenjati, licencirati, kreirati izvedene radove, prenositi, postavljati, objavljivati, ponovno objavljivati, reprodukovati, distribuisati ili na bilo koji način eksploatisati ili koristiti:

(i)    za komercijalne svrhe materijale dostupne na Stranici; ili

(ii)   materijale, ili bilo koje radove izvedene iz materijala dostupnih na Stranici koji su predmet zaštite autorskih prava, ili drugih prava na intelektualnu svojinu trećih lica.  Ukoliko želite da kopirate, mijenjate, licencirate, postavite, objavite, ponovo objavite, prenesete, ponove prenesete, reprodukujete, distribuirate ili na bilo koji način eksploatišete ili koristite te materijale, ili po njima izvedene radove, morate prethodno pribaviti sva neophodna odobrenja of njihovih vlasnika.

7.2.    Saglasni ste da ne ograničavate ili ne omogućavate nikoga da koristi ovu Stranicu.

7.3.    Također ste saglasni da branite, obeštetite, ili poštedite EBRD od svih tužbi, akcija, pravnih postupaka, gubitaka, štete, odgovornosti, troškova i rashoda, uključujući razumne pravne takse, koje nastaju uslijed vašeg korištenja Stranice, ili bilo kakvog kršenja ovih Uslova korištenja s vaše strane ili od strane bilo kojeg korisnika vašeg registrovanog korisničkog računa.

7.4.    Na zahtjev EBRD odmah vratite EBRD-u ili uništite (ako je praktičnije) sve štampane, kopirane ili preuzete materijale.

  1. Forumi

8.1.     Ukoliko Stranica ima oglasnu ploču, chat room, ili druge oblike slanja poruka ili  komunikaciju (jednim imenom “Forumi“), saglasni ste da forume koristite samo za slanje i primanje poruka i materijala koji odgovaraju svrsi i odnose se na određeni forum. Primjera radi, ali ne ograničavajući se, saglasni ste da prilikom korištenja foruma, nećete činiti sljedeće:

8.2.    Ovim prihvaćate da su svi Forumi javne, a ne privatne komunikacije, Nadalje, prihvaćate da objave, razgovori, konferencije, e-mailovi, i drugi vidovi komunikacije drugih korisnika nisu predmet odobrenja EBRD-a, te s tim u vezi ne  podliježu EBRD-ovoj kontroli, praćenju, ili odobravanju.

8.3.    Ovim prihvaćate da EBRD nema nikakvu obavezu da prati korištenje foruma i da je korištenje foruma predmet uputa ili instrukcija koje EBRD može objaviti bilo kada i po svojom diskrecionom pravu.

8.4.    EBRD zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga i po svom diskrecionom pravu uređuje ili uklanja, bez prethodne najave, bilo koji sadržaj na forumima, uključujući e-mailove i objave na oglasnoj ploči.

  1. Prava na intelektualnu svojinu

9.1.    Sva autorska prava i druga prava na intelektualnu svojinu na materijale na Stranici osim informacija koje ste vi postavili pripadaju ili su ustupljene EBRD.

9.2.    Ovim prihvatate da je logo EBRD.a registrovana oznaka usluge i kao takva ne može se reproducirati bez izričite i pismene dozvole EBRD-a. Ovim se obavezujete da nećete koristiti ime  ili skraćenicu EBRD u svojim javnim oglašavanjima, promotivnim, marketinškim ili prodajnim materijalim bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti od EBRD-a.

  1. Opšte odredbe

10.1. Ništa u ovim Uslovima korištenja se neće tumačiti kao  odricanje od ili izmjena, bilo kojeg imuniteta, privilegije ili izuzetka za EBRD na koje EBRD ima pravo prema Sporazumu o uspostavljanju Evropske banke za obnovu i razvoj, međunarodnim konvencijama ili bilo kojem primjenjivom zakonu. Nadalje, ništa u ovim Uslovima korištenja se neće tumačiti kao odricanje od prava na nepovredivost arhiva banke.

10.2. Ovi Uslovi korištenja su u skladu sa, i tumače se, prema engleskim zakonima.  Sve neugovorne obaveze koje nastaju po osnovu ili u vezi sa ovim Uslovima korištenja se uređuju i tumače u skladu sa engleskim zakonima.

10.3. Propuštanje EBRD da implementira ili provodi bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korištenja ne znači odricanje od tog prava ili odredbe.  Ako nadležni sud ustanovi da je neka odredba ovih Uslova korištenja nevažeća ili neprovodiva, to se neće odnositi na druge odredbe ovih Uslova  korištenja i one u potpunosti ostaju punovažne.

10.4. Osim ako imate izričit ugovorni odnos sa EBRD, ovi Uslovi korištenja predstavljaju sveukupni sporazum između vas i EBRD u pogledu korištenja ove Stranice.