enalsr

GEFF në Kosovë

ndihmon familjet të investojnë në teknologji me performanca të larta duke siguruar fonde përmes Institucioneve Financiare partnere të programit

Lajmet e fundit dhe historitë e suksesit

 
Si të kursejmë energji dhe para në shtëpi ose banesë
BERZH dhe GEFF pjesëmarrës në Festivalin e Gjelbër 2019
Pompat e nxehtësisë shtëpiake do t’i zvogëlojnë faturat tuaja të energjisë 3-5 herë