enalsr

Histori suksesi

Bëjeni projektin tuaj një prej historive të suksesit të GEFF.

Banor i Kosovës investon për një shtëpi efiçiente ndaj energjisë

25.12.2018 -

Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian, Austria dhe korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor; në bashkëpunim me Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë.

DETAILS

Kryefamiljar në Kosovë përmirëson izolimin

26.11.2018 -

Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian, Austria dhe korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor; në bashkëpunim me Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë.

DETAILS