enalsr

Lajme

 

Pompat e nxehtësisë – Shijoni një mjedis jetese të rehatshëm duke shpenzuar 4 deri në 5 herë më pak energji

 
 

4 milionë euro nga BERZH-i për KEP në Kosovë

 
 

BERZH, BE dhe Austria dhurojnë 140 pemë për një Prishtinë më të gjelbër

 
 

Familjet shkëlqejnë me mbështetjen e BE-së, Austrisë, donatorëve bilateral dhe EBRD-së

 
 

BERZH paraqet rezultatet e programit për financimin e efiçiencës energjetike në Ballkanin Perëndimor

 
 

BERZH-i, BE-ja dhe Austria nxisin investimet e gjelbra në Kosovë

 
 

BERZH, BE dhe Austria mbështesin efiçiencën e energjisë së ndërtesave të banimit në Kosovë

 
 

BERZH-i, BE-ja dhe Austria e mbështesin efiçiencën e energjisë së gjelbër në Kosovë

 
 

Si të kursejmë energji dhe para në shtëpi ose banesë

 
 

BERZH dhe GEFF pjesëmarrës në Festivalin e Gjelbër 2019

 
 

Pompat e nxehtësisë shtëpiake do t’i zvogëlojnë faturat tuaja të energjisë 3-5 herë

 
 

GEFF përkrah Javën e Kosovës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2019

 
 

Banka TEB shënon Ditën Botërore të Mjedisit: 1 fidan i mbjellur për çdo Kredi të Gjelbër

 
 

Programi EBRD GEFF – Po bën ndryshim duke pastruar ajrin në Ballkanin Perëndimor

 
 

BERZH shënon Ditën botërore të efiçiencës së energjisë

 
 

GEFF në Kosovë feston € 1.4 milion investime të gjelbërta

 
 

EBRD GEFF takon tregtarët në Pejë

 
 

EBRD GEFF përkrah Festivalin e Gjelbër

 
 

GEFF i pranishëm në Javën e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës

 
 

Si të aplikoni për kredi të gjelbërt

 
 

BERZH jep 5 milion Euro kredi për Bankën TEB në Kosovë

 
 

GEFF në media

 
 

BERZH lancon kornizën për efiçiencën e energjisë për shtëpitë në Kosovë

 
 

Rikthehet “Kredia e gjelbër” për klientët individual përmes Bankës TEB

 
 

BERZH thellon investimet e gjelbërta në Kosovë

 
 

BERZH investon në projektin për ekonomi të gjelbër në Kosovë