enruky

Өнөктөш Банк

  • ЕРӨБ жергиликтүү жана чет өлкөлүк банктар менен кызматташат
  • ЕРӨБ кайсы өлкөдө болбосун жергиликтүү банк үчүн соода финансы өнөктөш таба аласыз
  • Экспорттогон банк Кыргыз банктар менен тааныш эмес болушу мүмкүн, бирок, алар ЕРӨБ кепилдигин кабыл алат

Энергетика секторун экспертизалоо

  • GEFF алдын ала аныкталган энергия үнөмдөөчү материалдардын жана жабдуулардын тизмеси (LEME) жана сатуучулардын тизмесин түзгөн
  • GEFF жана TFP таанымал уюмдар ошондуктан энергетика тармагындагы сооданы өнүктүрүү үчүн ишенимдүү каржы куралдары менен камсыз кылат

Жеткиликтүү каржылоо

  • GEFF сиздин компания үчүн жана / же болочок кардарлар үчүн жеңил жана жеткиликтүү каржылоону камсыз кылат
  • TFP импорттоону жана жергиликтүү бөлүштүрүүнү колдойт, ийкемдүүлүгүн камсыз кылат жана төлөмдөрдүн шарттарын жакшыртат