enmn

Мэдээ

 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Ногоон уур амьсгалын сан (НУАС)-аас хамтран Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд ногоон уур амьсгалын санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо

 
 

EBRD finances the largest solar power plant in Mongolia