enmn

Мэдээ

 

ГЕФФ Монгол төслийн ногоон зээлийн багц 2023 онд 23 сая ам.долларт хүрлээ

 
 

Ногоон технологийг жендэрийн тэгш хүртээмжтэй болгоход ГЕФФ Монгол банкуудыг дэмжинэ

 
 

Ногоон технологи санхүүжүүлэх ГЕФФ хөтөлбөр нээлтээ хийлээ

 
 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ) жендэрт нийцсэн уур амьсгалын санхүүжилтийг Монгол улсад бий болголлоо

 
 

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) нь Монгол Улсад уур амьсгалын санхүүжилт болон ЖДҮ-ийн зээлийг дэмжин олгоод байна

 
 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС) хамтран Монгол улсад ногоон зээлийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж байна

 
 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)-аас хамтран Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд ногоон уур амьсгалын санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо

 
 

EBRD finances the largest solar power plant in Mongolia