enro

Termeni și condiții

  1. Acest site este administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) care are sediul la One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit.
  2. Citiți acești termeni și condiții („Termeni și condiții„), care se aplică în cazul în care utilizați website-ul [www.ebrdgeff.com] („site-ul”). Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile, nu utilizați site-ul nostru.
  3. Utilizând site-ul, confirmați că acceptați Termenii și condițiile și că sunteți de acord să îi respectați. BERD poate modifica periodic Termenii și condițiile. Continuând să accesați site-ul în urma unei astfel de modificări, confirmați că acceptați toate modificările. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați Termenii și condițiile pentru a vă asigura că înțelegeți termenii care se aplică în acel moment.
  4. Conținut

4.1. BERD menține site-ul ca un serviciu pentru utilizatori. Informațiile conținute pe acest site au numai scop informativ. În conformitate cu punctul 7.1 de mai jos, puteți vizita site-ul, puteți descărca și copia informațiile, documentele și materialele furnizate de BERD sau diferiți furnizori de informații sau de conținut (denumite „Materialele”) de pe acest site pentru uz personal, necomercial, fără drept de revânzare, redistribuire sau crearea de lucrări derivate din acestea, sub rezerva acestor Termeni și condiții.

4.2. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, opiniile, interpretările și concluziile exprimate în Materialele din Site sunt cele ale diferiților autori ai lucrărilor și nu sunt neapărat cele ale BERD.

4.3. Conținutul prezentat în Site poate varia în funcție de funcționalitatea browser-ului dv. și de limitările acestuia. BERD nu își asumă nicio răspundere dacă nu puteți vedea o parte sau componentă a site-ului.

4.4. BERD își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge orice material de pe site, inclusiv prin actualizarea și/sau ștergerea caracteristicilor sau a altor informații. BERD poate, de asemenea, să refuze accesul oricărui utilizator la Site sau la o parte a acestuia. În acest sens, BERD nu are nicio obligație de a lua în considerare nevoile fiecărui utilizator.

4.5. Site-ul poate conține hyperlink-uri sau trimiteri către site-uri externe terțe părți. Orice astfel de hyperlink sau de referință are rol strict informativ. BERD nu are niciun control asupra acestor site-uri terțe și nu își asumă nici o responsabilitate în legătură cu orice conținut, materiale sau informații conținute în aceste website-uri.

4.6. Puteți introduce link-uri către Site fără a solicita permisiunea BERD, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal, care să nu ne deterioreze reputația și să nu sugereze nicio formă de asociere, aprobare sau împuternicire din partea noastră. Astfel de link-uri trebuie să identifice în mod clar BERD ca sursă de informație afișată pe Site și să păstreze integritatea Site-ului fără modificări. BERD își rezervă dreptul de a refuza permisiunea de conectare la Site, și, poate cere, în orice moment, să nu mai aveți link către Site.

4.7. Site-ul poate conține recomandări, opinii și declarații ale diferiților furnizori de informații sau de conținut. BERD nu garantează sau susține exactitatea sau acuratețea oricărei recomandări, opinie, declarație sau alte informații oferite de orice furnizor de informații sau de conținut sau de orice utilizator al acestui Site sau de la o altă persoană sau entitate. Luarea în considerare a oricăror astfel de opinii, recomandări, declarații sau alte informații se va face, de asemenea, pe propriul dvs. risc. Trebuie să obțineți consultanță profesională sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului de pe Site-ul nostru.

4.8. Nicio parte a Site-ului sau a oricăror Materiale nu va fi interpretată, implicit sau explicit, ca reprezentând o recomandare de investiție sau ca fiind o ofertă sau o invitație din partea sau în numele BERD de a cumpăra sau de a vinde orice bunuri.

5. Răspunderea noastră

5.1. Site-ul este oferit „în această formă” și „disponibil” fără garanții, condiții sau angajamente de orice fel, exprimate sau implicite. BERD nu își asumă și nu răspunde pentru condiții, obligații, declarații sau garanții implicite în legătură cu utilizarea Site-ului, inclusiv cele referitoare la disponibilitatea, conținutul și corectitudinea oricăror materiale furnizate prin intermediul Site-ului.

5.2. În limita maximă permisă de legea aplicabilă, BERD declină și exclude orice răspundere (indiferent dacă apare în contract, delictuală (inclusiv neglijență), încălcarea obligațiilor legale sau de altă natură) rezultată din orice inexactitate, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în operare sau transmitere, viruși, disfuncționalități, furt sau distrugere sau acces neautorizat, modificarea sau utilizarea oricăror Materiale de pe Site. În niciun caz, BERD nu va fi răspunzătoare pentru orice pagubă sau daună suferită (pierderi directe și indirecte) generate de utilizarea de către dvs. a Site-ului.

6. Restricții și limitări

6.1. În cazul în care este necesară o parolă pentru conectare, recunoașteți și sunteți de acord că BERD poate, unilateral, să vă dezactiveze numele de utilizator și parola și, în acest fel, să vă împiedice accesul la Site.

6.2. Dacă este cazul, sunteți de acord să păstrați confidențiale numele de utilizator și parola contului dvs. și nu veți permite altor terțe părți să acceseze Site-ul utilizând detaliile contului dvs.

7. Obligațiile dumneavoastră

7.1. În timp ce utilizați Site-ul, este interzis să:

a) postați sau transmiteți orice fel de informații ilegale, false, calomniatoare, defăimătoare, obscene, pornografice, profane, amenințătoare, abuzive, scandaloase, ofensatoare, degradante, sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege sau reglementare aplicabilă sau dăunează bunăvoinței și reputației BERD;

b) postați sau transmiteți orice material publicitar, solicitare, scrisoare în lanț, schemă piramidală, oportunitate de investiții sau schemă comercială de orice fel sau alte comunicări comerciale nesolicitate;

c) postați sau transmiteți orice software sau material care conține orice „virus”, „cal troian”, „vierme”, „bombă de date”, „bombă logică” sau orice altă componentă similară;

d) copiați, să modificați, să licențiați, să creați derivații, să transferați, să publicați, să republicați, să transmiteți, să retransmiteți, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați sau să utilizați în vreun fel:

i. Materiale obținute prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale; sau

ii. Materiale sau orice lucrare derivată a unor astfel de Materiale, obținute prin intermediul Site-ului, care sunt supuse drepturilor de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț. Dacă doriți să copiați, să modificați, să licențiați, să transferați, să publicați, să republicați, să transmiteți, să retransmiteți, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați sau să utilizați în orice fel astfel de Materiale sau orice lucrare derivată a acestor Materiale, va trebui să obțineți acordul proprietarului.

7.2. Sunteți de acord să nu restricționați, să limitați sau să împiedicați utilizarea de către orice altă persoană a Site-ului.

7.3. Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să nu faceți BERD vinovată față de orice revendicări, acțiuni, proceduri, pierderi, daune, datorii, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, apărute în vreun fel din utilizarea de către dvs. a Site-ului sau din orice încălcare a acestor Termeni și condiții de către dvs. sau, după caz, de către utilizatorii contului dvs. înregistrat.

7.4. La cererea BERD, returnați imediat la BERD sau distrugeți (dacă este cazul) toate materialele imprimate, copiate sau descărcate.

8. Forumuri

8.1. Dacă Site-ul conține un bulletin board, un chat room sau alt mijloc de comunicare (numit „Forum„), sunteți de acord să utilizați Forumurile numai pentru a trimite și primi mesaje și materiale care sunt corecte și legate de Forumul respectiv. Cu titlu de exemplu, și nu ca o limitare, sunteți de acord că atunci când utilizați un forum, să nu faceți niciuna din următoarele acțiuni:

8.2. Recunoașteți că toate Forumurile sunt publice și nu sunt discuții private. Mai mult, recunoașteți că discuțiile, postările, conferințele, e-mailurile și alte comunicări ale altor utilizatori nu sunt aprobate de BERD și că astfel de comunicări nu fac obiectul unei revizuiri, examinări sau aprobări de către BERD.

8.3. Acceptați că BERD nu are nicio obligație de a monitoriza utilizarea oricărui Forum și că utilizarea acestor Forumuri este supusă unor instrucțiuni care pot fi emise de BERD în orice moment și la discreția BERD.

8.4. BERD își rezervă dreptul, din orice motiv și la discreția sa, să editeze sau să înlăture, fără notificare, orice conținut al Forumurilor, inclusiv email-urile și buletinele informative.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Materialelor de pe Site, în afară de observațiile dvs., aparțin sau sunt licențiate BERD.

9.2. Recunoașteți că sigla BERD este o marcă înregistrată și, ca atare, nu poate fi reprodusă fără permisiunea expresă scrisă a BERD. Vă angajați să nu utilizați numele sau acronimul BERD în niciun anunț public, material promoțional, de marketing sau de vânzare fără acordul prealabil scris al BERD.

10. Generalități

10.1. Nimic din Termenii și condițiile prezentate nu va fi interpretat ca o renunțare sau modificare de către BERD a imunității, privilegiilor și scutirilor BERD acordate în temeiul Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al convenției internaționale sau al oricărei legi aplicabile. Mai mult, nimic din acești Termeni și condiții nu va fi interpretat ca o renunțare la inviolabilitatea arhivelor băncii.

10.2. Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația engleză. Orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză.

10.3. Eșecul BERD de a exercita sau de a aplica vreun drept sau prevedere a acestor Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Dacă o prevedere din Termeni și condiții este găsită de o instanță competentă ca fiind nevalabilă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni și condiții nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare.

10.4. Cu excepția cazului în care aveți o relație contractuală cu BERD, acești Termeni și condiții constituie întregul acord între BERD și dvs. în ceea ce privește Site-ul.