enrs

Uslovi isplate finansijskih podsticaja

Da bi bili prihvatljivi za dobijanje finansijskih podsticaja, zajmoprimci moraju da ispune uslove podobnosti koji se primenjuju na kreditnu liniju i da dostave dokaz o kupovini i instalaciji finansirane tehnologije.

Pogledajte u nastavku kratak pregled uslova i posetite stranice na linkovima za više informacija.

Nakon što implementiraju prihvatljive mere, podobni zajmoprimci mogu da zatraže verifikaciju i da se prijave za finansijski podsticaj preko Sistema za verifikaciju.

Sva pravila koja se odnose na postupak verifikacije su detaljno objašnjena u Uslovima EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) za podnošenje zahteva za finansijski podsticaj.

Projekat se smatra prihvatljivim za dobijanje podsticaja ako:

  1. Podrazumeva tehnologije, opremu i materijale koji su dostupni na Tehnološkom selektoru („Prethodno odobrene tehnologije“); ili one tehnologije, opremu i materijale za koje je projektni konsultant (FC) utvrdio da su prihvatljivi tokom procene prihvatljivosti.
  2. Sve tehnologije navedene u priloženoj dokaznoj dokumentaciji (prvenstveno fakturama) su instalirane u stambenom objektu koji je naveden u Zahtevu za verifikaciju.
  3. Tehnologije su instalirane u stambenom objektu (kući ili stanu) koji se ne koristi i koji se neće koristiti u poslovne svrhe.
  4. Nije koristio i neće koristiti sredstva bilo kakvih podsticaja (na primer, fid-in tarife, podsticaji koje daju opštine/država, podsticaj za drugi projekat i sl.).
  5. Instalirane mere nisu duplirane na istom stambenom objektu.
  6. Zajam koji je odobrila PFI za finansiranje prihvatljivih mera je još uvek u otplati u toku verifikacije projekta.

Navedeni su samo osnovni zahtevi na osnovu kojih se utvrđuje podobnost projekta za verifikaciju i dobijanje podsticaja. Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje podsticaja, pogledajte ceo sadržaj Uslova EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) gde su navedeni svi primenljivi uslovi.

Napomena: Kućni aparati (frižideri, zamrzivači i klima uređaji) nisu prihvatljivi za dobijanje podsticaja za ulaganja.