enruuz

Ўзбекистонда GEFF

Ўзбекистоннинг ишбилармонларига юқори технологияларга инвестиция қилишда ёрдам беради

Иштирок этаётган молия ташкилотлариорқали молиялаштиришни таъминлаш

Энг Охирги Янгиликлар ва Муваффақиятлик Тажрибалар

 
(English) EBRD supports green and inclusive lending in Uzbekistan
(English) Modern efficient Pipe Production in Uzbekistan
Toshkentdagi quvurlarni ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish energiya sarfini kamaytiradi, quvvatni oshiradi va mahsulot sifatini oshiradi