enMO

Uslovi korišćenja sajta

  1. Ovom stranicom upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj (“EBRD”) sa sedištem na adresi One Exchange Square, London EC2A 2JN, Ujedinjeno Kraljevstvo.
  2. Molimo vas da pročitate ove Uslove korišćenja (“Uslovi korišćenja”) s obzirom na to da se odnose na Vaše korišćenje veb stranice [http://www.ebrdgeff.com] (,,Stranica“). Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja, morate da napustite Stranicu.
  3. Korišćenjem ove Stranice, prihvatate i saglasni ste da poštujete ove Uslove korišćenja. EBRD može, s vremena na vreme, da menja ove Uslove korišćenja. Pristupanjem ovoj Stranici nakon bilo koje takve promene, smatra se da prihvatate i da ste saglasni sa svim izmenama. Svaki put kada želite da koristite našu Stranicu, molimo vas da proverite ove Uslove korišćenja kako biste bili sigurni da razumete uslove koji su aktuelni u datom trenutku.
  4. Sadržaj

4.1.    EBRD održava Stranicu za sve korisnike. Informacije koje se nalaze na Stranici isključivo su informativne prirode. U skladu sa stavom 7.1 niže, možete da posetite Stranicu, preuzimate i kopirate informacije, dokumenta i materijale sa Stranice koje postavljaju EBRD ili drugi pružaoci različitih informacija ili sadržaja (jednim imenom ,,materijali“) za korišćenje u sopstvene, nekomercijalne svrhe, bez prava na preprodaju, redistribuciju ili kreiranje iz njih izvedenih radova, shodno ovim Uslovima korišćenja.

4.2.    Osim ukoliko nije izričito propisano drugačije, nalaze, tumačenja i zaključke izražene u materijalima na Stranici iznose različiti autori radova, a ne nužno iz EBRD-a.

4.3.    Saržaj Stranice koji je prezentovan na Stranici može se razlikovati u zavisnosti od funkcionalnosti i ograničenja vašeg pretraživača. EBRD ne prihvata nikakvu odgovornost ako ne vidite deo ili komponentu Stranice.

4.4.    EBRD zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koji materijal na Stranici, uključujući revidiranje i/ili brisanje određenih elemenata ili drugih informacija. Isto tako, EBRD može bilo kom korisniku da uskrati pristup Stranici ili nekom njenom delu. S tim u vezi, EBRD nema nikakvu obavezu da razmatra potrebe korisnika.

4.5.    Stranica može da sadrži hiperlinkove ili upućivanja na eksterne veb stranice trećih lica. Bilo koji takav hiperlink ili pozivanje postavljeni su samo za vaše potrebe. EBRD nema nikakvu kontrolu nad takvim veb stranicama trećih lica, i ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa njihovim sadržajem, materijalima ili informacijama koji se nalaze na ovim stranicama.

4.6.    Možete se povezati na Stranicu bez traženja odobrenja od EBRD-a, pod uslovom da to činite na pošten i zakonit način, ako time ne štetite našoj reputaciji, i ne predlažete bilo kakav vid udruživanja, odobrenja ili potvrde sa naše strane. Neophodno je da takvi linkovi jasno identifikuju EBRD kao izvor informacija objavljenih na Stranici i čuvaju integritet Stranice, bez menjanja. EBRD zadržava pravo da odbije davanje dozvole za povezivanje na Stranicu, i može zahtevati, u svakom trenutku, da prestanete da posećujete Stranicu.

4.7.    Stranica može da sadrži savete, mišljenja i izjave različitih pružalaca informacija ili sadržaja. EBRD ne garantuje i ne potvrđuje tačnost ili pouzdanost bilo kog saveta, mišljenja, izjave ili druge informacije koje postavi pružalac informacija ili sadržaja, ili korisnik Stranice, ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice. Ako se oslanjate na takva mišljenja, savete, izjave ili druge informacije, činite to na sopstveni rizik. U obavezi ste da pribavite profesionalan ili stručan savet pre nego što preduzmete, ili se suzdržite od preduzimanja, bilo koje radnje na osnovu sadržaja koji se nalazi na našoj Stranici.

4.8.    Ništa što se nalazi na stranici, niti bilo koji materijali, neće se tumačiti, implicitno ili eksplicitno, kao nešto što sadrži preporuku ili savet za ulaganje, ponudu ili poziv, od strane ili u ime EBRD-a, za kupovinu ili prodaju bilo kakvih hartija od vrednosti.

  1. Naša odgovornost

5.1.    Stranica je dostupna ,,u viđenom stanju” i ,,kako je raspoloživa”, bez garancija, uslova ili obaveza bilo koje vrste, bilo izričito ili implicitno izraženih. EBRD ne tvrdi, ne garantuje, niti preuzima bilo kakve obaveze u vezi sa stavljanjem Stranice na raspolaganje, što podrazumeva i obaveze koje se odnose na dostupnost, kompletnost ili tačnost bilo kojih materijala postavljenih na Stranici.

5.2.    U najvećoj mogućoj meri shodno važećim propisima, EBRD se odriče i isključuje svaku odgovornost (bilo da ona proističe po osnovu ugovora, protivpravne radnje (uključujući nemar), povrede zakonskih obaveza ili na drugi način) koja proizlazi iz netačnosti, neizvršenja, greške, propusta, prekida, brisanja, defekta, kašnjenja u radu ili prenosu, kompjuterskog virusa, pada komunikacijskih veza, krađe ili uništenja ili neovlašćenog pristupa, menjanja ili korišćenja bilo kog dela materijala na Stranici. EBRD ni pod kakvim okolnostima ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu kojima ste bili izloženi (direktni i indirektni gubici), a koji proističu iz vašeg korišćenja Stranice.

  1. Ograničenja i prekidi

6.1.    U slučajevima kada se od vas traži da unesete svoje korisničko ime i lozinku, potvrđujete i saglasni ste da EBRD može, prema sopstvenom diskrecionom pravu, da deaktivira vaše korisničko ime i lozinku, i na taj način spreči vaše pristupanje Stranici.

6.2.    Ovim prihvatate da, ako je to primenljivo, čuvate tajnost korisničkog imena i lozinke vašeg registrovanog naloga, i da treća lica ne smeju da pristupaju Stranici koristeći podatke sa vašeg korisničkog naloga.

  1. Vaše obaveze

7.1.    U toku korišćenja Stranice ne smete da:

(a)   postavljate ili prenosite bilo kakve nezakonite, lažne, klevetničke, pogrdne, opscene, pornografske, vulgarne, preteće, zlonamerne, uvredljive, ponižavajuće ili na bilo koji drugi način neprihvatljive informacije bilo koje vrste, uključujući prenose koji predstavljaju ili podstiču na ponašanje koje predstavlja krivično delo, osnov za građanskopravnu odgovornost, kršenje bilo kog važećeg zakona ili propisa, ili štetu po ugled i reputaciju EBRD-a;

(b)   postavljate ili prenosite bilo kakve reklame, oglase, lančana pisma, piramidalne šeme, ponude za ulaganja ili komercijalne šeme bilo koje vrste, ili druge neželjene komercijalne materijale;

(c)   postavljate ili prenosite bilo kakav softver ili materijal koji sadrži bilo kakve ,,viruse”, ,,trojance”, ,,crve”, ,,bombe podacima”, ,,logičke bombe” ili druge slične komponente;

(d)   kopirate, menjate, licencirate, kreirate izvedene radove, postavljate, objavljujete, ponovo objavljujete, prenosite, ponovo prenosite, reprodukujete, distribuirate ili na bilo koji način eksploatišete ili koristite:

(i)    materijale dostupne na Stranici u komercijalne svrhe; ili

(ii)   materijale, ili bilo koje radove izvedene iz takvih materijala, dostupne na Stranici, a koji su predmet zaštite autorskih prava ili drugih prava na intelektualnu svojinu trećih lica. Ako želite da kopirate, menjate, licencirate, postavljate, objavljujete, ponovo objavljujete, prenosite, ponovo prenosite, reprodukujete, distribuirate ili na bilo koji način eksploatišete ili koristite takve materijale, ili bilo koje radove izvedene iz takvih materijala, neophodno je da prethodno pribavite sva neophodna odobrenja od njihovih vlasnika.

7.2.    Saglasni ste da ne ograničavate niti zabranjujete drugim licima da koriste ovu Stranicu.

7.3.    Saglasni ste da branite, obeštetite i oslobodite EBRD odgovornosti od svih potraživanja, tužbi, pravnih postupaka, gubitaka, štete, odgovornosti, troškova i rashoda, uključujući razumne sudske troškove, koji proizlaze iz vašeg korišćenja Stranice ili bilo kakve povrede ovih Uslova korišćenja sa vaše strane ili, gde je to primenljivo, od strane bilo kojih korisnika vašeg registrovanog korisničkog naloga.

7.4.    Na zahtev EBRD-a, odmah vratite EBRD-u ili uništite (kada je to praktičnije) sve štampane, kopirane ili preuzete materijale.

  1. Forumi

8.1.    Ako Stranica sadrži oglasnu tablu, chat room, ili druge mogućnosti slanja poruka ili komuniciranja (jednim imenom ,,forumi“), saglasni ste da forume koristite isključivo za slanje i primanje poruka i materijala koji odgovaraju svrsi i odnose se na određeni forum. Na primer, ali bez ograničenja na, saglasni ste da prilikom korišćenja foruma nećete činiti sledeće:

8.2.    Ovim prihvatate da su svi forumi javni, a ne privatni vid komunikacije. Isto tako, prihvatate da razgovori, objave, konferencije, elektronska pošta i drugi vidovi komunikacije drugih korisnika nisu predmet odobrenja EBRD-a, i da s tim u vezi ne podležu EBRD-ovoj kontroli, praćenju ili odobravanju.

8.3.    Ovim prihvatate da EBRD nije ni u kakvoj obavezi da prati korišćenje bilo kog foruma, i da je korišćenje foruma predmet smernica ili instrukcija koje EBRD može objaviti bilo kada i po sopstvenom nahođenju.

8.4.    EBRD zadržava pravo da iz bilo kog razloga i po sopstvenom nahođenju uređuje ili uklanja, bez prethodne najave, bilo koji sadržaj na forumima, uključujući elektronsku poštu i objave na oglasnoj tabli.

  1. Prava na intelektualnu svojinu

9.1.    Sva autorska i druga prava na intelektualnu svojinu na materijale na Stranici, osim informacija koje ste vi postavili, pripadaju ili su ustupljena EBRD-u.

9.2.    Ovim prihvatate da je logo EBRD-a registrovana oznaka usluge, i da se ne može reprodukovati bez izričite pismene dozvole EBRD-a. Ovim se obavezujete da nećete koristiti naziv ili akronim EBRD u svojim javnim oglašavanjima, promotivnim, marketinškim ili prodajnim materijalima bez prethodne pismene saglasnosti EBRD-a.

  1. Opšte odredbe

10.1. Ništa se u ovim Uslovima korišćenja neće tumačiti kao odricanje od ili izmena bilo kojih imuniteta, privilegija i izuzetaka za EBRD na koje EBRD ima pravo prema Sporazumu o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj, međunarodnim konvencijama ili bilo kojim važećim propisima. Isto tako, ništa u ovim Uslovima korišćenja neće se tumačiti kao odricanje od prava na nepovredivost arhiva Banke.

10.2. Ovi Uslovi korišćenja rukovode se i tumače u skladu sa engleskim zakonima. Sve neugovorne obaveze koje proizlaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja rukovode se i tumače u skladu sa engleskim zakonima.

10.3. Nesprovođenje bilo kog prava ili odredbe ovih Uslova korišćenja od strane EBRD-a ne znači odricanje od tog prava ili odredbe. Ako nadležni sud ustanovi da je određena odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neobavezujuća, to se neće odraziti na druge odredbe ovih Uslova korišćenja koje ostaju u potpunosti na snazi i proizvode puno pravno dejstvo.

10.4. Osim ako imate izričiti ugovorni odnos sa EBRD-om, ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum između EBRD-a i vas u pogledu korišćenja ove Stranice.