enruky

Cookie файлдары

EBRD.com адамдар веб-сайтты кантип колдонору жөнүндө маалыматты жаздыруу үчүн cookie файлдарын пайдаланат. Кийин ал маалымат сайт биздин аудиторияга көбүрөөк пайда алып келсин үчүн аны толуктоо жана өнүктүрүү үчүн пайдаланат. Сиз EBRD.com сайтын колдонуу менен ЕРӨБ сиздин веб-браузерге бир cookie файл жиберүүсүнө макул болосуз. Эгерде сиз буга макул болбосоӊуз, анда сизге ebrd.com сайтынан чыгып кетүүгө же сиздин компьютердеги cookie файлдарын пайдаланууну чектөө үчүн тууралоодон өзгөртүүгө туура келет. 

Сookie файлдар деген эмне?

Cookie файл – бул веб-сайттар аны колдонуучунун веб-браузерине жөнөткөн маалыматтар фрагменти, бул аркылуу ошол колдонуучунун сайтты колдонуудагы кызыгуулары жана ниеттери жөнүндө көбүрөөк биле алышат. 

ebrd.com кандай файлдарды пайдаланат?

EBRD.com сайтты жалпы колдонуу жана ылайыкташтыруу жөнүндө маалыматты жыйноо үчүн бир нече аналитикалык платформаны пайдаланат жана анын негизинде биздин колдонуучулардын жалпы кызыгуулары жана адаттары жөнүндө билебиз. Биз колдонуучулардын жазууларын өзүнчө изилдебейбиз жана айрым жактардын жайгашкан орду же IP-адреси жөнүндө маалыматтарды сактабайбыз.