enalsr

GEFF in Kosovo

helps households invest in high-performing technologies by providing financing through local Participating Financial Institutions

Latest news and success stories

 
Banka TEB shënon Ditën Botërore të Mjedisit: 1 fidan i mbjellur për çdo Kredi të Gjelbër
EBRD GEFF programme – Making a difference to clean the air in the Western Balkans
(Albanian) BERZH shënon Ditën botërore të efiçiencës së energjisë