enalsr

GEFF në Kosovë

ndihmon familjet të investojnë në teknologji me performanca të larta duke siguruar fonde përmes Institucioneve Financiare partnere të programit

Lajmet e fundit dhe historitë e suksesit

 
Pompat e nxehtësisë – Shijoni një mjedis jetese të rehatshëm duke shpenzuar 4 deri në 5 herë më pak energji
4 milionë euro nga BERZH-i për KEP në Kosovë
BERZH, BE dhe Austria dhurojnë 140 pemë për një Prishtinë më të gjelbër