enmk

GEFF во Македонија

им помага на домаќинствата да инвестираат во високо ефикасни технологии со обезбедување на финансиски средства преку локални банки партнери во Програмата

Најнови вести и успешни приказни

 
Настан за енергетска ефикасност од Шпаркасе Банка
GEFF овозможува технологиите за енергетска ефикасност да се достапни за секој дом
GEFF во медиумите