enmk

GEFF во Северна Македонија

им помага на домаќинствата да инвестираат во високо ефикасни технологии со обезбедување на финансиски средства преку локални банки партнери во Програмата

Најнови вести и успешни приказни

 
EBRD презентира калкулатор за заштеда на енергија и пари во Македонија по повод Светскиот ден на енергетската ефикасност
Одбележување на Светскиот ден на енергетска ефикасност
EBRD GEFF на Третата меѓународна конференција за енергетика во Северна Македонија