enmk

GEFF во Северна Македонија

им помага на домаќинствата да инвестираат во високо ефикасни технологии со обезбедување на финансиски средства преку локални банки партнери во Програмата

Најнови вести и успешни приказни

 
ЕБОР ја продолжува програмата за поддршка на енергетска ефикасност на домаќинствата на Западен Балкан
Топлински пумпи – Уживајте во удобен дом а трошете 4 до 5 пати помалку енергија
ЕБОР и ЕУ ја поддржуваат енергетската ефикасност ефикасност во Северна Македонија