enal

Lajme

 

BERZH dhe donatorët ndihmojnë mbi 18,000 ekonomi familjare në Ballkanin Perëndimor të investojnë në efiçiencë energjetike

 
 

BERZH dhe ProCredit promovojnë efiçencën e energjisë në Shqipëri

 
 

BERZH dhe partnerët dhurojnë 180 pemë për një Tiranë më të gjelbër

 
 

Familjet shkëlqejnë me mbështetjen e BE-së, Austrisë, donatorëve bilateral dhe EBRD-së

 
 

BERZH paraqet rezultatet e programit për financimin e efiçiencës energjetike në Ballkanin Perëndimor

 
 

BERZH, BE dhe Austria promovojnë efiçencën e energjisë së godinave

 
 

Pompat e nxehtësisë shtëpiake do t’i zvogëlojnë faturat tuaja të energjisë 3-5 herë

 
 

Takime të organizuara për tregtarët shqiptarë që merren me efiçiencën e energjisë

 
 

Programi EBRD GEFF – Po bën ndryshim duke pastruar ajrin në Ballkanin Perëndimor

 
 

EBRD GEFF dhe Fondi Besa takojnë koordinatorët e administratorëve të ndërtesave të banimit në Tiranë

 
 

BERZH, BE, Austria dhe Programi i Investimeve për Ballkanin Perëndimor rrisin financimin e gjelbër për banesat në Shqipëri

 
 

EBRD GEFF organizon takimin e parë me tregtarët në Shqipëri

 
 

Programi për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor realizon disbursimin e parë në Shqipëri

 
 

BERZH financon Union Bank me €6 milion për të nxitur investime në energjinë e gjelbër në Shqipëri

 
 

Prezantimi i GEFF në “Energy Expo & Forum 2018” në Tiranë

 
 

EBRD GEFF përkrah Festivalin e Gjelbër

 
 

Si të aplikoni për kredi të gjelbërt

 
 

Histori suksesi e GEFF në Bosnjë dhe Hercegovinë

 
 

GEFF në mediat në Kosovë